KONTAKT
Z NAMI

S&M LOGISTIC
Bartniczak Nawrocki
sp. Z o.o.

ul. Warszawska 39/41
61-028 Poznań

NIP: 9721254356

REGON: 361206472

KRS: 0001027907

Dział administracji i finansów
Dział rekrutacji
Zapytanie ofertowe