NASZE
ARTYKUŁY

Ładunki niebezpieczne ADR

Załadunek, transport oraz rozładunek materiałów niebezpiecznych to bardzo odpowiedzialne zadania. Jakikolwiek błąd może się przyczynić do katastrofy ekologicznej czy śmierci wielu osób. Dlatego obowiązują specjalne, międzynarodowe przepisy ściśle określające zasady transportu materiałów niebezpiecznych. Osoby biorące w nim udział muszą posiadać specjalne uprawnienia, zaś pojazd musi być specjalnie oznakowany.

Co to jest ładunek ADR?

Ładunki ADR to wszystkie towary, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego. Transport tych ładunków jest na podstawie przepisów zabroniony i może się odbywać jedynie na odrębnych warunkach określonych prawem. Są to przepisy umowy europejskiej – tzw. ADR, które precyzyjnie regulują warunki bezpiecznego transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. ADR jest międzynarodową konwencją, która została podpisana w 1954 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Konwencja ta określa szczegółowo zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych, wskazując warunki, na jakich ma się to odbywać. Wszystkie produkowane na świecie materiały niebezpieczne dzielą się na 13 klas zagrożeń:

 • gazy
 • ciecze zapalne
 • materiały stałe zapalne
 • materiały samozapalne
 • materiały wybuchowe
 • materiały, które w kontakcie z wodą wytwarzają gazy zapalne
 • materiały trujące
 • materiały zakaźne
 • materiały promieniotwórcze
 • materiały żrące
 • materiały utleniające
 • nadtlenki organiczne
 • pozostałe niebezpieczne materiały i przedmioty

Dzięki tej klasyfikacji, wyżej wymienionym towarom przyporządkowane są konkretne metody doboru właściwego sposobu przewozu, odpowiedniego ich opakowania czy procedury postępowania gwarantujące bezpieczeństwo. Materiały ADR podzielono ze względu na właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne. Ładunek niebezpieczny musi mieć specjalne oznaczenia. Są to charakterystyczne, pomarańczowe tabliczkami odblaskowe na samochodzie oraz nalepki ostrzegawcze. Warto pamiętać, że przewozy towarów ADR podlegają kontrolom drogowym przez wszystkie uprawnione służby.

Uprawnienia ADR

Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym w czasie przechowywania lub transportu może mieć katastrofalne skutki dla środowiska, a także życia ludzi. Dlatego do przewozu takich ładunków trzeba podchodzić z najwyższą starannością. Jednak przede wszystkim, odpowiedzialny za transport kierowca musi mieć specjalistyczną wiedzę, popartą stosownymi uprawnieniami ADR i zaliczeniem odpowiednich szkoleń. Podobne uprawnienia muszą również posiadać osoby zajmujące się załadunkiem oraz rozładunkiem materiałów ADR, zaś przedsiębiorcy świadczący tego typu usługi muszą w swoim zespole wyznaczyć specjalnego koordynatora lub doradcę ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Aby zdobyć uprawnienia ADR, trzeba mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95” – zawodowy kierowca, a także przejść odpowiedni kurs i zaliczyć egzamin.

Obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy materiałów niebezpiecznych

Nadawca towarów niebezpiecznych ma obowiązek upewnić się, że nastąpiła ich prawidłowa klasyfikacja oraz sprawdzić czy materiały są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR. Musi także stosować wyłącznie takie opakowania, które odpowiednio zabezpieczają przewożone towary, zapewnić odpowiednie oznakowania pojazdów i kontenerów oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem. Z kolei na przewoźniku spoczywają takie obowiązki jak upewnienie się, że towary klasyfikowanie jako niebezpieczne są dopuszczone do przewozu, sprawdzenie czy wszystkie niezbędne dane (określane przez ADR) zostały dostarczone przez nadawcę, skontrolowanie czy załadowane towary nie posiadają żadnych wad oraz czy pojazd jest odpowiednio oznakowany i ma specjalne naklejki ostrzegawcze. Obowiązkiem odbiorców dostarczonych materiałów niebezpiecznych jest szybki ich odbiór,dokonanie oczyszczenia pojazdów i pojemników (tylko w przypadkach zawartych konwencji ADR) oraz zadbanie o to, by rozładowane i oczyszczone kontenery nie posiadały oznakowania.

Warto postawić na doświadczenie

Planując transport towaru, który kategoryzowany jest jako ładunek ADR trzeba poczynić wszelkie starania, by był on możliwie jak najbardziej bezpieczny. Dlatego warto w tej kwestii zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje w przewożeniu takich ładunków. W S&M Logistic specjalizujemy się w transporcie ładunków niebezpiecznych. Posiadamy nowoczesną flotę pojazdów oraz dysponujemy kompetentnym zespołem ludzi, wśród których są doświadczeni kierowcy. Daje to gwarancję terminowego, a w wypadku towarów ADR przede wszystkim bezpiecznego dostarczenia ładunku. Nasze usługi świadczymy w kraju oraz na terenie całej Europy.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »