NASZE
ARTYKUŁY

Logistyk a spedytor. Czym różnią się te zawody?

Osoby, które nie są bezpośrednio związane z branżą transportową, często stawiają znak równości pomiędzy zawodem logistyka i spedytora. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, ponieważ te stanowiska zasadniczo różnią się od siebie. Przeczytaj ten tekst, aby dowiedzieć się, czym na co dzień zajmuje się logistyk, a jakie zawodowe obowiązki spoczywają na spedytorze.

Spedytor i logistyk to dwa odrębne zawody, choć są ze sobą mocno powiązane, ponieważ spedycja jest częścią logistyki. W dużym skrócie można stwierdzić, że spedycja to organizacja, zaś logistyka – planowanie. W związku z tym, spedytor zajmuje się organizowaniem przewozu w praktyce. Do zadań logistyka należy zaś planowanie trasy przewozu ładunków oraz środków transportu, aby cały proces był szybki i efektywny.

Obowiązki spedytora

Spedycję można zdefiniować jako zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy. Praca spedytora polega zatem na przyjmowaniu zleceń oraz wyborze i organizacji odpowiednich środków transportu. Spedytor ma również nadzór nad nadawaniem, odbieraniem, przeładowywaniem, rozładowywaniem i przekazywaniem przesyłek, a do jego obowiązków należy też sporządzanie i kompletowanie dokumentacji, zawieranie umów spedycyjnych czy wystawianie listów przewozowych.

Obowiązki logistyka

Najważniejszym zadaniem logistyka jest odpowiednie rozplanowanie całego łańcucha dostaw towarów. Musi zapewnić jak najbardziej zoptymalizowaną trasę i warunki przewozu. Osoba na tym stanowisku planuje trasy przejazdów środków transportu oraz szuka rozwiązań, które pomogą przyspieszyć transport i obniżyć jego koszt. Praca logistyka wymaga bardzo dobrej znajomości całej siatki transportu oraz wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i marketingu. Jest to również zawód bardzo odpowiedzialny, bo np. wybór nieefektywnej trasy czy sieci dystrybucyjnej może przynieść firmie spore straty finansowe.

Skuteczna spedycja, nowoczesna logistyka

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, spedycja stanowi część logistyki. Jest jednak bardziej wyspecjalizowana, choćby w zakresie przewozu i magazynowania towarów. Dla logistyki najważniejsze zaś jest zoptymalizowanie trasy w taki sposób, aby miała ona ekonomiczne uzasadnienie oraz stworzenie takiego łańcucha dostaw, aby był on wydajny i efektywny. Właściwa współpraca pomiędzy logistykiem i spedytorem, połączone z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, przynoszą firmie transportowej efekty w postaci zysków finansowych oraz zadowolonych klientów.

W S&M Logistic oferujemy usługi spedycji krajowej i zagranicznej, które gwarantują sprawną organizację w zakresie realizacji transportu drogowego. Pomagamy naszym Klientom w profesjonalnej organizacji bezpiecznego i szybkiego przewozu wszelkich ładunków na dowolnej trasie w każdym kraju Europy. Nasze usługi logistyczne i magazynowe pozwalają zaś na zachowanie elastycznego systemu dystrybucji, który dostosowany jest do oczekiwań kontrahentów oraz zmieniających się warunków na rynku.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »