NASZE
ARTYKUŁY

Unijny Pakiet Mobilności

Proponowane w projekcie ustawy zmiany mają zapewnić komplementarność wdrożenia nowych przepisów unijnych.

Co ulegnie zmianie?

Pakiet Mobilności ma wprowadzić regulacje w zakresie transportu drogowego w UE przez zmianę obowiązujących przepisów w trzech w trzech ważnych dla firm aspektach:

– czas jazdy, tachografy oraz odpoczynek

– dostęp do rynku

– delegowanie kierowców

Pakiet Mobilności nie jest nowym aktem prawnym. Zmiany, które mają być wprowadzone mogą natomiast mieć ogromy wpływ na sytuację polskich firm transportowych. Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na zwiększenie kosztów, a co za tym idzie zmniejszenie konkurencyjności polskich firm transportowych.

Pierwsze zmiany wejdą w życie już za kilka miesięcy a mianowicie w lutym 2022r.

1. Delegowanie

a) Wyłączenie z delegowania:

 • tranzyt
 • przewozy bilateralne (z/do PL) plus maksymalnie dwie dodatkowe operacje

b) Objęcie delegowaniem:

 • cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez Polską firmę na trasie z Niemiec do Francji)
 • kabotaż

c) Uproszczenie obowiązków:

 • brak konieczności ustanawiania przedstawiciela
 • tłumaczenie dokumentów jedynie na język angielski
 • dokumentacja elektroniczna

d) Utrudnienia:

 • korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu)
 • brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej)
 • możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych

2. Dostęp do rynku

a) Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni

b) Kabotaż:

 • zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni)
 • dodatkowy 4-dniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem,z uwzględnieniem kraju

c) możliwość utraty reputacji za niedostosowanie do wytycznych

3. Łatwiejsza kontrola

a) Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych od 20.08.2020 r., a cyfrowych od maja 2023 r.:

 • w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu
 • kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża
 • kontrola płacy minimalnej, kabotażu oraz powrotów kierowców i pojazdów

Od maja 2022:

1. Busy od 2,5 tony DMC w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz kabotażu

a) Po 21 miesiącach od momentu opublikowania przepisów:

 • w przypadku przewozów zarobkowych spełniają wymogi dotyczące zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskują licencję
 • wymóg zabezpieczenia finansowego – pierwszy pojazd 1 800 euro, każdy kolejny 900 euro.

b) Od 1 lipca 2026 r.:

 • obowiązek dostosowania się do wszystkich wytycznych 561/2006/WE
 • wymóg instalacji i użytkowania tachografu

2. Kolejna wersja inteligentnych tachografów

a) Montaż w nowych pojazdach – 2 lata po wejściu w życie przepisów technicznych

b) Nowe funkcje:

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic
 • rejestracja miejsc załadunku/rozładunku
 • rejestracja rodzaju przewozu (osób lub towarów)

c) Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym – brak możliwości aktualizacji obecnie znanych urządzeń.

Sierpień 2022:

1. Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

 • powrót na co najmniej 45 godzin;
 • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (co 3 tygodnie).

2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu (2x24h), pod warunkiem, że:

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

3. Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

 • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin (np. z powodu odbieranej rekompensaty);
 • dodatkowe założenie, że odpoczynek przez 45 godzin odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.

4. Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o maksymalnie2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu na odpoczynek
tygodniowy:

 • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12);
 • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45 godzin;
 • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
 • brak możliwości powołania się na omawiany paragraf przy naruszeniuzasad odpoczynków tygodniowych.

5. Pozostałe ważne zmiany:

 • możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24 godziny oraz 45 godzin (przy 45 godzinach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki – podróż 8 godzin i kabina sypialna).
 • dodatkowe wyłączania z 561/2006, np. pojazdy przewożące gotowy beton .
 • inne zmiany np. obowiązek rejestracji powrotów, symbole państw na wykresówkach, zmiana zasad przerw w załodze.
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »