NASZE
ARTYKUŁY

Szkolenia dla zawodowych kierowców online i nowe dokumenty w postaci karty kwalifikacji kierowcy

Rząd przyjął projekt zmian w szkoleniu dla kierowców.

Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o możliwość szkoleń dla kierowców w formie e-learningu oraz wydanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacyjnej.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning).

„Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formę online będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej” – napisano.

Ma to służyć umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem.

Dodatkowo ośrodki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

Pozostałe rozwiązania mają na celu m.in. podniesienie efektywności szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy. Chodzi w szczególności o ograniczenie lub zminimalizowanie fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej

„Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Będzie go wydawał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i szkolenia, kierownik ośrodka szkolenia będzie odpowiednio uzupełniał profil kandydata na kierowcę. Nastąpią także zmiany w raportowaniu o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach oraz szkoleniach”

Ustanowiony zostanie nowy dokument – będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Jak tłumaczy CIR, nastąpi to po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerzono także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Ponadto uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego – m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »