NASZE
ARTYKUŁY

Transport towarów wielkogabarytowych

Towary przeznaczone do transportu, ze względu na swoje właściwości, mogą wymagać „szczególnego traktowania”. Tak jest np. w przypadku ładunków o znacznym rozmiarze czy dużej wadze, które wykraczają poza przyjęte standardy. Są to różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe, turbiny wiatrowe, domy holenderskie itp. W tej sytuacji mówimy o transporcie ponadgabarytowym. Aby przeprowadzić go właściwie i zgodnie z prawem, trzeba zastosować się do obowiązujących przepisów oraz zachować szczególną ostrożność.

Transport wielkogabarytowy, czyli jaki?

Transport wielkogabarytowy, określany również jako transport gabarytowy, ponadgabarytowy, ponadnormatywny lub nienormatywny obejmuje przewozy ładunku, który wraz z pojazdem, przekracza swoimi wymiarami lub masą dopuszczalne normy określone w przepisach ruchu drogowego (ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym). Pojęcie odnosi się również do pojazdu lub zespołów pojazdów, w przypadku którego naciski osi z ładunkiem lub bez przekraczają dopuszczalne, przewidziane dla konkretnej drogi normy, zawarte w przepisach o drogach publicznych. Transporty gabarytowe można zatem określić jako przewóz ładunków, których wymiary lub waga wraz z zestawem przekraczają:

  • 16,5 m długości dla samochodu z naczepą i 18,75 m dla zespołu pojazdów
  • 4 m wysokości
  • 2,5 m szerokości
  • 42 tony wagi

Przepisy dotyczące transportu ponadgabarytowego

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje siedem rodzajów zezwoleń, które wydawane są w zależności od przekroczenia danych norm odnoszących się do wymiarów, masy lub nacisków osi w pojazdach.  Taki dokument jest obowiązkiem, bo posiadanie go uprawnia do przewożenia po drogach publicznych ładunków, które przekraczających dopuszczalne normy. Dla ładunków podzielnych wydawane są kategorie zezwoleń I i II, natomiast pozostałe kategorie – od III do VII – przeznaczone są dla towarów niepodzielnych (czyli takich, które bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie mogą być podzielone na dwa lub więcej mniejszych ładunków). W zależności od kategorii, zezwolenia wydają:

  • Zarządca drogi (I kategoria)
  • Starosta (II kategoria)
  • Starosta i Naczelnik Urzędu Celnego (III kategoria)
  • GDDKiA i Naczelnik Urzędu Celnego (IV kategoria)
  • GDDKiA (V, VI i VII kategoria)

Zezwolenie otrzymuje podmiot, który odpowiedzialny jest za zrealizowanie transportu. Dokument zawiera m.in. czas trwania całego procesu, dokładną trasę przejazdu wraz z liczbą przejazdów, jak również informację na temat pojazdu realizującego transport oraz kryteria dostosowania infrastruktury drogowej. Zezwolenia, w zależności od ich rodzaju mogą być wydawane na 1, 6, 12 lub 24 miesiące. W przypadku transportu międzynarodowego trzeba pamiętać, że każde z europejskich państw posiada swoje przepisy regulujące temat transportu ponadgabarytowego. Zezwolenie wydaje kraj, przez który ma być przewożony ładunek.

Planowanie transportu ponadnormatywnego

Przy tego typu przedsięwzięciach, w pierwszej kolejności należy wybrać optymalny środek transportu. Do przewozu towarów ponadgabarytowych najczęściej stosowane są ciągniki siodłowe oraz dopasowane do rozmiarów ładunku naczepy niskopodwoziowe. Bardzo ważne jest również dokładne zaplanowanie trasy przejazdu. Jest ona oczywiście uzależniona od gabarytów pojazdu i ładunku. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie zwężenia na drodze, ograniczenia w wadze pojazdów poruszających się po danym odcinku trasy czy ograniczenia w wysokości, podczas przejazdów pod mostami i wiaduktami. Jeśli na którymś odcinku może pojawić się problem, warto poszukać trasę alternatywną lub zastanowić się nad objazdami. Trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy pojazd wraz z ładunkiem przekroczy długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub masę całkowitą 60 ton, podczas przejazdu konieczny jest pilot transportu ponadgabarytowego. Pomoc dwóch pilotów będzie zaś niezbędna, jeżeli długość transportu przekracza 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m lub masa całkowita jest większa niż 80 ton. Pojazd pilotażowy musi być w odpowiedni sposób oznaczony.

Wiedza i doświadczenie

Przewóz ładunków ponadgabarytowych to o wiele bardziej skomplikowane zadanie niż standardowe transporty. Wymaga właściwego zaplanowania, ogromnej ostrożności, a także wiedzy, doświadczenia i dużej wprawy. Nieodpowiednie działania mogą spowodować liczne konsekwencje, głównie finansowe. Dlatego, realizując przewozy ponadgabarytowe, trzeba nie tylko uwzględnić wymogi, jakie nakłada na przewoźnika ustawodawca i dostosować się do przepisów ruchu drogowego, ale również perfekcyjnie przeprowadzić cały proces logistyczny, aby ten specyficzny rodzaj transportu odbył się w sposób jak najbardziej bezpieczny i korzystny.

W S&M Logistic zdajemy sobie sprawę, że transport ponadgabarytowy to złożony proces, a do jego realizacji trzeba podchodzić z najwyższą starannością. Wiemy również, że bazując na naszym doświadczeniu oraz znajomości rynku transportowego, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Mamy wiedzę, zaufanych ludzi oraz niezbędne narzędzia, dzięki którym przeprowadzimy transport Twojego ponadnormatywnego ładunku w pełni sprawnie, profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skontaktuj się z nami i powiedz o swoich potrzebach, a reszta należy już do nas!  

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »